Sabtu, 15 Juni 2013

Pantun Lucu Bahasa Sunda

Ato Suharto

Aya roda na tanjakan, 
katinggang ku pangpung jengkol
Aya randa gogoakan, 
katinggang ku pohpor banpol

Batok kohok wadah huut, 
meuli eunteung jang bikeuneun
Budak montok gede hitut, 
nyeri beuteung, jeungjeuriheun

Mulung tanjung tengah gunung, 
meunang cangkilung saguruntul
Nurus tunjung mbah dukun, 
ceunah nulung malah rahul

Pedah kuring kuralang kuriling, 
ucing ge'ring ngahariring
Tengah peuting jempaling jempling, 
kuring nyaring hayang ngising

Hayu mupu tiwu, 
ohan malah mobok pagu
Huntu linu murukusaunu, 
bongan tara ngosok huntu

Ka Jampang mawa pakarang, 
ajang pe'rang makalangan
Ka akang naha sale'mpang, 
akang sayang ngan ka yayang

Kaso pondok kaso panjang, 
kaso ngaroyong ka mimbar
Sono mondok sono nganjang, 
sono ngaloyor ka kamar

Saha we nu bade nyangke, 
kamari abdi nu ngajagi
Bebende nu hade hate, 
pamatri ati nu sajati

Colenak enak dicocol, 
Komo mun tambah kalapa
Beletak pitak ditakol , 
Poho mun sirah mitoha .....
Hampura abah teu dihaja!!!

Cikaracak ninggan batu, 
Laun-laun jadi legok
Nincak ruhak dina batu,
Laun-laun ngagorowok

Budak leutik bisa ngapung, 
Eta kalong ngrana
Botak saeutik jiga celempung, 
Asa hoyong ngarampa

Iwung bungkulna maju, 
nangka tangkalna dibabad
Indung tunggul rahayu, 
Bapak tangkal darajat

Daun hiris dibeungkeutan, 
dibawa ka juru leuiit
Anu geulis ngadeukeutan 
hayangeun dibere duit

Opat baris salah nyambung, 
mun tukang kakara ngabangun
Omat geulis ulah pundung, 
mun akang kapaksa nyandung

Aya listrik di masigit, 
caangna kamana - mana
Aya istri jangkung alit, 
hanyakal geuning waria

kaso pondok kaso panjang..
kaso ngaroyom ka jalan..
sono mondok sono nganjang..
sono ngaolongok nu lenjang...

rinik rincang rincik rincang..
cikajang sawahna neunggang..
siik pisan sidik pisan..
si ujang sirahna herang...

ka suralaya dagang mukena..
si ujang meuli keur si nini..
kasalira akang micinta..
siang wengi ka impi impi..

kamana ngaitkeun kincir...
ka wanayasa jalan sadang..
kasaha ngaitkeun pikir..
ka nu ngora urang sumedang..

ka sumedang dagang pita...
ka cilondok dagang kacang
kanu lenjang akang cinta..
kanu denok akang sayang..

ka suralaya dagang mukena..
si ujang meuli keur si nini..
kasalira akang micinta..
siang wengi ka impi impi..